THERMOGRAFIE

Wat

Thermografie is het meten van temperatuurverschillen op het lichaam van het paard.  Via de huid wordt warmte vrijgegeven en deze warmte is door de infraroodcamera meetbaar als infraroodstraling.  Vrijwel alle fysiologische processen veroorzaken een verschil in temperatuur door een verlaagde of verhoogde doorbloeding.  Delen van het paard kunnen sterker of net te weinig doorbloed zijn.  Sterker doorbloed door bv een blessure, ontsteking, overbelasting of compensatie.  Of net te weinig doorbloed door bv een zenuwbeknelling.  Gezien het paard anatomisch aan linker- en rechterzijde hetzelfde is, hoort ook de warmte uitstraling (de mate van doorbloeding) aan beide zijden dezelfde te zijn.  Tenzij het paard dus een blessure of ontsteking heeft, gaat compenseren etc.  Een thermografisch onderzoek kan deze pijnpunten aan het licht brengen.  Het gehele lichaam wordt onderzocht op problemen ter hoogte van botten, gewrichten, spieren, andere weke delen en zenuwstelsel.

U ontvangt een uitgebreid verslag met meer dan 70 warmtebeelden na het thermografisch onderzoek. Aan de hand van thermografie wordt echter geen diagnose gesteld! Het thermografisch onderzoek is een handige aanvulling voor het onderzoek van de dierenarts gezien de locaties van mogelijke blessures en overcompensatie aan het licht worden gebracht.

Voorbeelden

Dit paard was niet mank genoeg om uit te verdoven. Het bleek een probleem in de linker sprong te hebben.

 

Sterk verhoogde warmte uitstraling in de CTO regio

 

Sterk verhoogde warmte uitstraling in de zadelregio

 

Hotspot ter hoogte van de sprong

 

De musculus biceps femoris is duidelijk afgelijnd in de rechter bil

 

De rug vertoont ter hoogte van twee thoracale gewrichten een duidelijk verhoogde warmte uitstraling

 

Stress in de voet

Waarom

Een paard zal als prooidier niet zo snel laten merken dat het fysieke klachten heeft.  Vage klachten zullen verborgen blijven en gecompenseerd worden om de pijnlijke regio te ontlasten.  Zo kunnen er nieuwe bijkomende problemen ontstaan.  Tijdens de vage klachten kunnen we compensaties opsporen en blessures voor zijn.  Eens er blessures aanwezig zijn kunnen de locaties opgespoord worden d.m.v. thermografisch onderzoek.

Een paard dat niet meer ‘wil’, ‘kan’ ook meestal niet meer. Afwijkend gedrag heeft altijd een oorzaak en maar al te vaak is dit een fysieke oorzaak.

 

Voordelen

 • Uiterst veilig gezien het een contactloos onderzoek betreft, uitgevoerd vanop een afstand met een camera zonder dat er straling vrijkomt
 • Pijnloos en zonder sedatie
 • Verschillende locaties van mogelijke blessures en overcompensatie komen aan het licht
 • Op deze manier kan de behandeling door de arts geoptimaliseerd worden en kan gericht revalidatie- en trainingsadvies gegeven worden.
 • Handige aanvulling voor het onderzoek van de dierenarts
 • Preventief onderzoek mogelijk om blessures voor te zijn of ze vroegtijdig op te sporen
 • Oorzaken van protest, vage klachten of verminderde prestatie kunnen opgespoord worden
 • Relatief lage kost

Wanneer

 • Bij gedragsveranderingen of protest tijdens het rijden
 • Als het paard niet kreupel genoeg is om uit te verdoven
 • Als er geen pijnlocatie kon gevonden worden
 • Bij protest op zadel of singel
 • Als het herstelproces niet verloopt volgens verwachtingen
 • Als u problemen vermoedt maar niet weet waar te beginnen zoeken
 • Als u of de arts graag meer informatie heeft over mogelijke locaties van blessures of compensatie
 • Als de looplust verminderd is
 • Als opvolging na een behandeling om beter te kunnen inschatten of het paard opnieuw belastbaar is

Het consult

We bereiden het consult graag voor a.d.h.v. een vragenlijst.  Nadien ontvangt u enkele belangrijke richtlijnen die best gevolgd worden om tot een betrouwbaar resultaat te komen.  Om het onderzoek op verplaatsing te kunnen uitvoeren dient er een tochtvrije ruimte met droge vlakke vloer aanwezig te zijn met voldoende ruimte om rond het paard te lopen.  Er mag geen directe zonnestraling invallen.  We nemen minstens 36 foto’s vóór en 36 foto’s na beweging.  Afhankelijk van de klacht laten we het paard 10 minuutjes bewegen aan de longe.  (Indien medisch verantwoord).  Na het maken van de foto’s controleren we het paard om te zien of er een verklaring te vinden is voor de afwijkende warmtepatronen.

Nadien bespreken we de foto’s en maak ik een uitgebreid verslag op met minstens 70 warmte beelden.